Zorunlu Afet Sigortası Neleri Kapsar?

Zorunlu afet sigortası, deprem ve deprem neticesinde meydana gelen tsunami, toprak kayması vb. olayların neden olacağı maddi zararların karşılanmasını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

6305 sayılı afet sigortaları kanunu’nun 10 uncu maddesine göre;
Zorunlu Afet Sigortası’nın Teminat Kapsamı
Zorunlu deprem sigortalarını hangi taşınmazlar için uygulanacağı açıklanmıştır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar


Yapının yukarıdakilere benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
Görüleceği üzere sadece konut değil, konutun ayrılmaz bir parçası olan, konuta değer katan ve konutun kullanılmasını kolaylaştıran parçaları da zorunlu afet sigortası kapsamındadır.
Nitekim deprem neticesinde konutun tamamı zarar görebileceği gibi sadece bir kısmı da zarar görebilir. Yukarıda teminat kapsamında saydığımız bina ve bina bölümlerinde meydana gelen zararlar, poliçe bedelini aşmamak kaydıyla doğal afet sigorta kurumuna başvurmak kaydıyla giderilmeye çalışılır.

Diğer Bloglar